Oro kokybės klasifikavimas

Lauko oras

EN 13779 Europos standartas taikomas projektuojant ir įrengiant vėdinimo ir patalpų kondicionavimo sistemas negyvenamuosiuose pastatuose, kuriuose numatyta žmogaus veikla, išskyrus patalpas su pramoniniais procesais.

Klasifikacija naudoja skirtingas kategorijas. Kai kurioms vertėms pateikiami pavyzdžiai, o reikalavimams tipiniai intervalai su vertėmis. Pateikiamos vertės nėra normatyvinės, ir turėtų būti naudojamos, kai kitos vertės nėra nurodytos.

Žemiau pateikta lentelė apibrėžia lauko oro klasifikavimą (Outdoor Air – ODA).

Lentelė Nr. 1 Lauko oro klasifikavimas (ODA)

Kategorija

Aprašymas

ODA 1

 Tyras oras, kuris tik laikinai gali būti dulkėtas (pvz. žiedadulkės)

ODA 2

 Lauko oras su didele kietųjų dalelių koncentracija ir/ar dujiniais teršalais

ODA 3

 Lauko oras su labai didele dujinių teršalų ir/ar kietųjų dalelių koncentracija

 

Vidaus oras

Vidaus oro kokybės klasifikavimas (Indoor Air – IDA) žmonių naudojamose patalpose pateiktas žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė Nr. 2 Vidaus oro kokybės klasifikavimas (IDA)

Kategorija

Aprašymas

IDA 1

 Aukšta vidaus oro kokybė

IDA 2

 Vidutinė vidaus oro kokybė

IDA 3

 Pakenčiama vidaus oro kokybė

IDA 4

 Žema vidaus oro kokybė

 

Oro filtrų panaudojimas

Lauko oras filtruojamas tam, kad būtų pasiekiama pageidaujama vidaus patalpų oro kokybė atsižvelgiant į lauko oro kokybę. Vėdinimo sistemos filtrų sekcijos dydis nusakomas po sistemos optimizavimo, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, sistemos darbo laiką, oro dulkėtumą, vietovės užterštumo lygį.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos rekomendacijos minimalioms filtrų klasėms kiekvienai vėdinimo sistemos oro filtravimo sekcijai.

Lentelė Nr. 3 Rekomenduojamos minimalios filtrų klasės kiekvienai oro filtravimo sekcijai

Lauko oro kokybė

Vidaus oro kokybė

IDA 1 (Aukšta)

IDA 2 (Vidutinė)

IDA 3 (Pakenčiama)

IDA 4 (Žema)

ODA 1 (Tyras oras)

F9

F8

F7

M5

ODA 2 (Dulkėtas)

F7+F9

M6+F8

M5+F7

M5+M6

ODA 3 (Aukšta dulkių ir dujinių teršalų koncentracija)

F7+GF*+F9

F7+GF*+F9

M5+F7

M5+M6

 GF* - tai aktyvuotos anglies arba chemikalų filtras dujiniams teršalams sulaikyti

 

Jei sistemoje naudojami F7 ir aukštesnės klasės filtrai, rekomenduojama didelį dėmesį skirti pastato ir patalpų sandarumui. Priešfiltriai naudojami lauko oro dulkėtimui sumažinti vėdinimo įrenginio pradžioje apsaugant jį ir sistemą nuo užteršimo. Priešfiltris taip pat prailgins aukštesnės klasės filtrų tarnavimo laiką, bet padidins sistemos aptarnavimo ir naudojimo kaštus.

Aktyvuotos anglies filtrai rekomenduojami vietovėse, kur lauko oro kokybė ODA 3. Juos naudoti prie lauko salygų ODA 2 taip pat geras sprendimas jei vietovėje galimi dujiniai teršalai. Anglies filtrai turėtų būti komplektuojami su F8 ar F9 klasės filtrais pasroviui. Svarbu juos apsaugoti nuo drėgmės, santykinis drėgnumas turi būti žemesnis nei 80%.

ODA 3 kategorijos vietovėse (industriniuose rajonuose, šalio oro uostų ir kt.) gali būti reikalingas papildomas elektrostatinis filtravimas. Jeigu aplinka teršiama tik retkarčiais, rekomenduojama vėdinimo įrenginius komplektuoti su šuntu (Bypass, komplektuojamas su orui nelaidžia sklende) ir įrengti nuolatinę oro kokybės stebėjimo sistemą.

Filtrų keitimas pirmiausiai turėtų būti atsižvelgiant į jų užsikišimą, nustatomą pagal galutinį slėgio perkrytį. Nepaisant to, dėl higieninių priežasčių, pirminiai filtrai neturėtų būti naudojami ilgiau kaip vienerius metus, antriniai ar trečios eilės filtrai – dvejus metus. Jeigu vėdinimo sistema naudojama labai sausomis sąlygomis, ilgesnis filtrų naudojimo laikas galimas, jeigu slėgio perkrytis išlieka žemiau nurodyto didžiausio. Rekomenduojama filtrus ir apžiūrėti ir tikrinti slėgio perkrytį, nustatant jų tinkamumą naudojimui.

Rekomendacijos:

 • Atidumas parenkant oro paėmimo vietą išvengiant įtraukimo į sistemą vietinius nešvarumus, išvengiant lietaus ar sniego oro filtruose.

 • Mikrobinio augimo rizika yra labai maža, bet minimizuojant ją, vėdinimo įrenginys turi būti suprojektuotas taip, kad santykinė drėgmė būtų žemesnė nei 90%, išskyrus trumpus periodus esant ypatingoms lauko oro salygoms. Trijų dienų santykinės drėgmės vidurkis turėtų būti mažesnis nei 80% visoje vėdinimo sistemoje įskaitant oro filtrus.

 • Dėl higieninių priežasčių, oro paėmimas turėtų būti filtruojams dviem etapais (bent IDA 1 ir IDA 2 kategorijoms). Pirmasis filtras (priešfiltris) turėtų būti bent M5 klasės, geriau F7. Antrajam filtravimo etapui turėtų būti parinktas bent F7 klasės filtras, bet geriau F9. Jei yra tik vienas filtravimo etapas, minimalus reikalavimas yra F7 klasės filtras.

 • Recirkuliuojamas oras turi būti filtruojamas bent M5 klasės filtru, tam kad būtų apsaugoma nuo užteršimo vėdinimo sistemos įrenga. Esant galimybei tos pačios klasės filtrai turėtų būti naudojami kaip ir pagrindiniame oro sraute.

 • Vėdinimo sistemoje oro ištraukimo/šalinimo įrangai apsaugoti turi būti naudojamas bent M5 klasės filtras. Jei įrengta šilumogrąžos sistema, tos pačios klasės filtras turi būti naudojamas kaip ir oro tiekimo iš lauko pusėje.

 • Oro šalinimo iš virtuvės sistemoje pirminis filtras turi būti riebalų sulaikymo, kuris gali būti lengvai keičiamas ir valomas.

 • Oro filtrų sekcijas įrengti ten, kur oro srautas pasiskirstės vienodai per visą skerspjūvį. Netinkamos vietos yra šalia ventiliatoriaus, posūkių ir kitų vietų, kur oro srautas verčiamas iš laminarinio į turbulentinį.

 • Filtrai turi būti keičiami kai slėgio nuostoliai pasiekia nurodytus galutinius, arba kai pasiekamas rekomenduojamas higieninis terminas, nurodytas žemiau. Jeigu sistemos veikimo valandos yra lengvai numatomos, jos gali būti naudojamos kaip kriterijus filtrų keitimui. Šie kriterijai:

  • Priešfiltriai turi būti keičiami po 2000 val. darbo arba daugiausiai po metų darbo.

  • Antriniai filtrai, taip pat oro šalinimo pusėje esantys filtrai bei oro recirkuliacijos filtrai, turi būti keičiami po 4000 val. darbo arba daugiausiai po dviejų metų darbo.

 • Dėl higieninių priežasčių oro filtrai turi būti keičiami po žiedadulkių ir sporų sezono rudenį. Jei reikalavimai griežti, filtrai taip pat gali būti keičiami pavasarį po šildymo sezono pabaigos, tam kad pašalinti nemalonius degimo produktų kvapus.

 • Filtrai turi būti keičiami labai atsargiai, naudojant apsaugines priemones, išvengiant sulaikytų nešvarumų pasklidimo.

 • Panaudoti filtrai gali būti sukūrenami labai gerai filtruojamoje degimo kameroje, taip bus sudeginami sulaikyti nešvarumai, sumažintos atliekos ir atgauta energija. Išmetant panaudotus oro filtrus privaloma laikytis galiojančių aplinkosaugos įstatymų.